Agentura KK


Přejdi na obsah

Provozní řád

Miniškolička

Provozní řád
Miniškolička
Záhořanská 27, 26601 Beroun

1. Provozní doba miniškoličky:
Po – Pá: 8.00 – 17.00 hodin
2. Věk dětí
Dětský koutek je určen pro děti od 2 let.
3. Příjem dítěte
3.1. Při první návštěvě nahlaste potřebné údaje o vašem dítěti a číslo telefonního spojení,na kterém jste po dobu pobytu dítěte v DK k zastižení. Údaje dítěte budou uloženy v naší databázi. Informace jsou chráněny před zneužitím v souladu s ustanoveními zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
3.2. Dítě zujte, svlékněte dle uvážení a svršky předejte pracovníkovi na recepci,
který vám předá evidenční číslo.
3.3. Minimální doba mezi vyzvednutím dítěte a jeho opětovným přijetím je 30 minut.
4. Předání dítěte
4.1. Při vyzvednutí dítěte se doprovod prokáže evidenčním číslem a dokladem
totožnosti. Dítě bude předáno proti podpisu osoby, která dítě přivedla. V případě,
že dítě bude vyzvedávat jiná osoba, je to nutné nahlásit již při příjmu dítěte.
Doprovod nesmí být mladší 18let věku.
4.2. V případě nevyzvednutí dítěte do konce provozní doby bude dítě převezeno do
naší domácí péče a bude o něj náležitě postaráno do příchodu rodičů. Za každou
započatou hodinu takovéto domácí péče bude účtováno 120,-Kč.
Rodiče budou vyrozuměni všemi dostupnými způsoby. Dále informujeme policii
a individuálně i příslušné pracoviště sociální péče.
5. Důležité informace pro vás
5.1. Nepřijímáme děti s infekčními nemocemi nebo nachlazené. Toto opatření je
v zájmu všech malých návštěvníků DK. Doufáme, že opatření pochopíte.
Alergie či jiná stálá onemocnění a zdravotní problémy nahlaste při příjmu dítěte.
Máme-li informace o zdravotních problémech, můžeme individuálně přistupovat
ke každému dítěti. Na základě evidence je možné dohledání případného počátku
infekce nebo epidemie. Tyto informace poskytujeme pouze hygienické stanici.
5.2. Za věci odložené mimo recepci neručíme.
5.3. Dojde-li v DK ke znečištění svršků vašeho dítěte, zapůjčíme vám náhradní
oblečení. Za zapůjčení požadujeme finanční zálohu 200,-Kč.
Záloha vám bude vrácena, když nám oblečení vrátíte do 10 dnů od zapůjčení.
5.4. V případě jakéhokoliv ohrožení evakuujeme dětí mimo budovu do bezpečí.
Nemusíte mít obavy, vaše děti jsou u nás v bezpečí.
6. Důležité pro vaše dítě
6.1. V době kdy bude vaše dítě v DK, vás žádáme abyste se zdržovali v blízkosti
města Berouna. Může se stát, že vás dítě bude potřebovat a my vám budeme
muset zavolat na váš mobilní telefon.
6.2. V případě jakéhokoliv zranění vychovatelé zajistí základní ošetření či
poskytnutí první pomoci.
7. Personál
7.1. O vaše děti se stará personál, který má potřebné pedagogické či zdravotnické
vzdělání, je náležitě proškolen a má příslušnou praxi pro práci s dětmi.
7.2. Naši vychovatelé mají vždy pro děti připravený program, takže se děti určitě
nebudou nudit.
8. Slevy
Každý měsíc bude připravena nějaká akce.
9. Pitný režim, hygiena dětí, úklid
9.1. Pro vaše děti je připravena balená neperlivá voda nebo ovocný čaj. Součástí DK
je sociální zařízení pro děti.
Dle potřeby jsou dětem k dispozici papírové kapesníčky, vlhčené ubrousky a plenky.
9.2. V prostorách DK je prováděn každodenní úklid, který se dle potřeby opakuje
i několikrát denně. Zajišťujeme pro vaše děti hygienické a bezpečné prostředí.
10. Pojištění DK
Za věci vašeho dítěte, které budou předány na recepci, přebíráme plnou
odpovědnost (pro případ krádeže). Za odložené věci mimo recepci neručíme.
11. Platby
11.1. Platby jednorázové
11.2. Platby měsíční zvýhodněné
11.3. Při zvýhodněných platbách převádíme pouze 10dnů za pololeti
(v individuálních případech dle dohody)


cenové podmínky
- dopoledne 8 hod -13 hod 240 Kč
- celý den 8 hod - 17 hod 350 Kč


Kontakt:
Klára Čechová
Záhořanská 27
Beroun
tel. 724705768, 722075547
ičo: 74402684


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku