Agentura KK


Přejdi na obsah

Naši pracovníci

Úklid domácnosti

Pracovníci

Při výběru našich pracovníků se zaměřujeme na pracovitost, zkušenost, pečlivost a spolehlivost. Všichni absolvují osobní pohovor, jsou pravidelně proškolováni, aby odváděli kvalitní služby, používali správné technologie úklidu a měli odpovědný přístup k práci. Kvalitu práce každého pracovníka kontrolujeme, zajišťujeme a vyhodnocujeme zpětnou vazbu mezi zákazníkem a vedením firmy, čímž se snažíme předejít možné nespokojenosti. Naši pracovníci jsou poučeni o naprosté diskrétnosti ve vztahu ke klientovi.

Od pracovníků požadujeme:

  • doklad o dosaženém vzdělání
  • lékařské potvrzení o výborném zdravotním stavu
  • ručně psaný životopis
  • posudek ze zaměstnání nebo školy
  • reference
  • čistý výpis z rejstříku trestů

Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku